10 Egg Whites Junior BulkP CORRECTED

10 Egg Whites Junior BulkP CORRECTED

Comestible:100 %
Energía:50,00 Kcal.
Carbohidratos:1,00 g.
Grasas:0,00 g.
Proteinas:11,20 g.
Fibra:
Colesterol:
Hierro:
Calcio:
fosforo:
AGSat:
AGSat:
AGPoliInsat: